Asbestverwijdering

Asbestverwijdering laat u uitvoeren door Fideel uit Eindhoven. Fideel is de specialist in zakelijke schoonmaak en asbestsanering.Asbestverwijderingsbedrijven voldoen aan strenge regels. Zo mag het werk alleen uitgevoerd worden onder leiding van een DTA-A, een Deskundig Toezichthouder Asbest. Er wordt met adembescherming en in speciale beschermende kleding gewerkt (de bekende witte pakken), op elk project is een speciale douche-unit aanwezig en het afvalmateriaal wordt afgevoerd in een container met een grote afsluitbare zak, een zogenaamde big bag. Daarnaast behoren sociale vaardigheden, zorgvuldigheid en het consequent naleven van de regels tot de belangrijkste gereedschappen van een asbestverwijderaar.

Fideel Bouwservice verwijderd volgens de wettelijke regelgeving asbesthoudende golfplaten van o.a. bergingen, stallen en schuren. Tevens verzorgen wij het terug plaatsen van asbestvrije golfplaten of sandwichplaten die eventueel geïsoleerd zijn. De isolatie keuze betreft 4,6 of 8 centimeter dikte.
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

2024: Verbod op asbestdaken of asbestgolfplaten, laat uw Asbest verwijderen

Vanaf 2024 komt er een verbod op asbestdaken en asbestgolfplaten. Particulieren, en bedrijven en (overheids-) instellingen mogen die dan niet meer bezitten. 2024 is 30 jaar na de inwerkingtreding van het verbod van asbest. In dat jaar is een dak oud en aan vervanging toe.
Bedrijven kunnen gebruik maken van subsidieregelingen voor de verwijdering van asbest. (bron:www.rijksoverhied.nl)

‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ 

In juni 2014 besluiten Gedeputeerde Staten van elke provincie over de gewenste aanpassingen van de stimuleringsmaatregel in hun provincie. De stimuleringsmaatrgel is voortgekomen uit het Convenant met voormalig staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu.

Naar verwachting kunnen vanaf 1 juli naast agrariërs ook voormalig agrarisch ondernemingen en eigenaren van een vormalig agrarisch bouwblok gebuik maken van de aangepaste regeling. Bovendien versoepelen de provincies de eisen  voor de subsidieaanvraag en verhogen zij het subsidiebedrag.

Veranderingen

Er is een aangepaste ontwerpregeling door het IPO (Interprovinciaal Overleg) opgesteld. De aangepaste stimuleringsmaatregel bevat de volgende wijzigingen:

  • Subsidie is verhoogd van 3,00 euro naar 4,50 euro per m2 asbest
  • Minimum oppvervlakte van 400 m2 is verlaagd naar 250 m2 te saneren asbestdak
  • Plaatsing van minimaal 15 kW-piek is verlaagd naar 5 kW-piek zonnenpanelen
  • Maximale subsidiebedrag per aanvrager is verhoogd van 7.500 naar 15.000 euro
  • De looptijd van de regeling is met een jaar verlengd. Aanvragen kan tot 1 september 2015

Voor wie?

De stimuleringsmaatrgel blijft met name gericht op de actieve agrarische bedrijven. Wel krijgt een grotere groep bewoners van het buitgengebied de mogelijkheid om  met subsidie asbest te saneren voordat het wettelijk verbod op bezit van asbest in 2024 ingaat.

 

Heeft u vragen?

Fideel B.V.

Een multifunctioneel bedrijf met drie verschillende werkmaatschappijen.

Adresgegevens

Beemdstraat 17
5653 MA
Eindhoven

Contactgegevens

Telefoon: 0499 - 37 50 10
E-mail: info@fideel.nl

Share This