Asbestverwijderingstechnieken

Alle asbest, zich bevindende in een gesloten ruimte, dient altijd te worden verwijderd met behulp van de containment- en/of couveusetechniek.
Alle asbest, zich bevindende aan de buitenzijde van een object (dakgevelplaten(*), open leidingen e.d.) dient altijd te worden verwijderd met behulp van de openluchttechniek.
(*) tenzij sprake van is van besmettingsgevaar aan de binnenruimte, dan geldt
containment- en/of couveusetechniek.

Containmenttechniek


Een containment is een ruimte die met behulp van de natuurlijke afscheiding (muren, kozijnen etc.) en/of eventueel gebruik van houten latten, plastic folie, tape e.d wordt gebouwd in en/of rond het te saneren gebied.
De ruimte wordt luchtdicht gemaakt, aangesloten op onderdrukapparatuur die een kunstmatige luchtdruk realiseert van 30 pascal, (het totaalvolume lucht wordt 6x per uur ververst), zodat de door sloop vrijgekomen asbestvezels niet naar buiten kunnen treden en door de onderdruk een minimum aan verspreiding van de vezels kan worden gerealiseerd.
Het containment is door onze mensen, voorzien van de nodige persoonlijke bescherming, te betreden via een drietraps sluis.
Nadat alle, zich binnen het containment bevindende asbesthoudende materialen zijn verwijderd en verpakt in folie, moet het containment worden gereinigd op stof en vezels. De reiniging is dermate intensief en grondig dat een luchtmeting kan plaatsvinden. De luchtmeting dient om de maximaal toegestane hoeveelheid vezels per m³ lucht te tellen en op basis daarvan de ruimte vrij van vezels (asbestvezels dus ook), te kunnen verklaren.
Aangezien het hier om deeltjes van microgrootte gaat, niet met het blote oog waarneembaar, kunt u nagaan met welke intensiteit het reinigen dient plaats te vinden.
Het is dan ook meer regel dan uitzondering dat er meer tijd wordt gespendeerd aan de reiniging dan aan de sanering.
Het gesaneerde containment dient altijd vrijgegeven te worden na een luchtmeting uitgevoerd door een onafhankelijk gecertificeerd laboratorium.

Couveusetechniek

De couveuse techniek is een beperkt toegestane techniek. Alleen in kruipruimtes en of andere moeilijk bereikbare ruimtes mag deze techniek worden toegepast.
De couveusetechniek wordt vooral toegepast bij verwijderen van buisisolatie. De techniek bestaat uit het plakken van een plastic flap met daaraan een binnenzak van ongeveer 1 m breed. Via daaraan bevestigde handschoenen kan, net als bij een babycouveuse, de isolatie binnen de zak worden bereikt en veilig worden verwijderd.


Openluchttechniek

Openluchttechniek is gebaseerd op het voorzichtig demonteren van bevestigingsbouten en of schroeven, (om zoveel mogelijk emissie te voorkomen), het vervolgens opnemen van het materiaal (vaak golfplaten en of cementpijpen), het dubbel en luchtdicht te verpakken in folie en het af te voeren met behulp van speciale containers.

 

Heeft u vragen?

Fideel B.V.

Een multifunctioneel bedrijf met drie verschillende werkmaatschappijen.

Adresgegevens

Beemdstraat 17
5653 MA
Eindhoven

Contactgegevens

Telefoon: 0499 - 37 50 10
E-mail: info@fideel.nl

Share This